Lahmacun

53. Gerollter Lahmacun Döner134

    • 7,00€
    • 8,00€

Dönerfleisch, Krautsalat, Zwiebeln, Zaziki, Tomaten, Hackfleisch

57. Gerollter Lahmacun Gyros134

    • 7,00€
    • 8,00€

Gyrosfleisch, Krautsalat, Zwiebeln, Zaziki, Tomaten, Hackfleisch

1Konservierungsstoffe3Antioxidationsmittel4Geschmacksverstärker