Lahmacun

53. Gerollter Lahmacun Döner134

    • 6,50€
    • 7,50€

Dönerfleisch, Krautsalat, Zwiebeln, Zaziki, Tomaten, Hackfleisch

57. Gerollter Lahmacun Gyros134

    • 6,50€
    • 7,50€

Gyrosfleisch, Krautsalat, Zwiebeln, Zaziki, Tomaten, Hackfleisch

1Konservierungsstoffe3Antioxidationsmittel4Geschmacksverstärker